Advertisements

Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác [Xuyên Nhanh]::.


.::Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác [Xuyên Nhanh]::.

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Dịch: QT

Chuyển ngữ: Fynnz  (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HE

Số Chương: 270

Nguồn: Tấn Giang

Link raw: khotangdammyfanfic

Văn án:

Trì Tiểu Trì, xuất thân hạng tư, ba giải ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất, từ hình thức địa ngục tiến thẳng một đường qua hình thức người chiến thắng nhân sinh.

Sau đó, hắn bị một chiếc đèn treo rơi trúng, trở thành hình thức người thực vật.

061: Chào cậu, tìm hiểu một chút về hệ thống thu hồi tra công. Bổn hệ thống dùng trị giá hối hận của tra công làm đơn vị đo lường, mỗi khi tích lũy một tram trị giá hối hận thì có thể thoát khỏi thế giới hiện tại. Nhắc nhở hữu nghị một chút, trong công tác, thường là công nhân chúng ta thông qua việc hy sinh và hiến dâng để bồi dưỡng tính ỷ lại của tra công, từng bước một khiến tra công không thể rời bỏ…

Trì Tiểu Trì: Thân bại danh liệt tính bao nhiêu trị giá hối hận? Ngã xuống đỉnh cao nhân sinh tính bao nhiêu trị giá hối hận? Mong mà không được tính bao nhiêu trị giá hối hận?

061:….

———–

P/S: CP Trì Tiểu Trì x Lâu Ảnh. Công là hệ thống 061.

o0o—o0o

 

.::Phần 1 Chương 1::. 

.::Phần 1 Chương 2::.

.::Phần 1 Chương 3::.

.::Phần 1 Chương 4::.

.::Phần 1 Chương 5::.

.::Phần 1 Chương 6::.

.::Phần 1 Chương 7::.

.::Phần 1 Chương 8::.

.::Phần 1 Chương 9::.

.::Phần 1 Chương 10::.

.::Phần 1 Chương 11::.

.::Phần 1 Chương 12::.

.::Phần 1 Chương 13::.

.::Phần 1 Chương 14::.

.::Phần 1 Chương 15::.

.::Phần 1 Chương 16::.

.::Phần 1 Chương 17::.

.::Phần 1 Chương 18::.

.::Phần 1 Chương 19::.

.::Phần 1 Chương 20::.

.::Phần 1 Chương 21::.

.::Phần 1 Chương 22::.

.::Phần 1 Chương 23::.

.::Phần 2 Chương 24::.

.::Phần 2 Chương 25::.

.::Phần 2 Chương 26::.

.::Phần 2 Chương 27::.

.::Phần 2 Chương 28::.

.::Phần 2 Chương 29::.

.::Phần 2 Chương 30::.

.::Phần 2 Chương 31::.

.::Phần 2 Chương 32::.

.::Phần 2 Chương 33::.

.::Phần 2 Chương 34::.

.::Phần 2 Chương 35::.

.::Phần 2 Chương 36::.

.::Phần 2 Chương 37::.

.::Phần 2 Chương 38::.

.::Phần 2 Chương 39::.

.::Phần 2 Chương 40::.

.::Phần 2 Chương 41::.

.::Phần 2 Chương 42::.

.::Phần 2 Chương 43::.

.::Phần 3 Chương 44::.

.::Phần 3 Chương 45::.

.::Phần 3 Chương 46::.

.::Phần 3 Chương 47::.

.::Phần 3 Chương 48::.

.::Phần 3 Chương 49::.

.::Phần 3 Chương 50::.

.::Phần 3 Chương 51::.

.::Phần 3 Chương 52::.

.::Phần 3 Chương 53::.

.::Phần 3 Chương 54::.

.::Phần 3 Chương 55::.

.::Phần 3 Chương 56::.

.::Phần 3 Chương 57::.

.::Phần 3 Chương 58::.

.::Phần 3 Chương 59::.

.::Phần 3 Chương 60 (1)::.

.::Phần 3 Chương 60 (2)::.

.::Phần 3 Chương 61::.

.::Phần 3 Chương 62 (1)::.

.::Phần 3 Chương 62 (2)::.

.::Phần 3 Chương 63::.

.::Phần 4 Chương 64::.

.::Phần 4 Chương 65 (1)::.

.::Phần 4 Chương 65 (2)::.

.::Phần 4 Chương 66 (1)::.

.::Phần 4 Chương 66 (2)::.

.::Phần 4 Chương 67::.

.::Phần 4 Chương 68 (1)::.

.::Phần 4 Chương 68 (2)::.

.::Phần 4 Chương 69::.

.::Phần 4 Chương 70 (1)::.

.::Phần 4 Chương 70 (2)::.

.::Phần 4 Chương 71::.

.::Phần 4 Chương 72::.

.::Phần 4 Chương 73::.

.::Phần 4 Chương 74 (1)::.

.::Phần 4 Chương 74 (2)::.

.::Phần 4 Chương 75 (1)::.

.::Phần 4 Chương 75 (2)::.

.::Phần 4 Chương 76 (1)::.

.::Phần 4 Chương 76 (2)::.

.::Phần 4 Chương 77::.

.::Phần 4 Chương 78::.

.::Phần 4 Chương 79 (1)::.

.::Phần 4 Chương 79 (2)::.

.::Phần 4 Chương 80::.

.::Phần 4 Chương 81::.

.::Phần 4 Chương 82::.

Advertisements
%d bloggers like this: