Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Tranh Minh Họa Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu, Nhất Túy Hứa Phong Lưu (Cont)


Đây là cặp đôi Sở Tĩnh Huyền – Lý Đại Nương do bé Haruchul vẽ tặng cho bộ Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu ^^, đây là bức tranh đầu tiên của cặp đôi Huyền Lý nhé 🙂

Tiếp theo là cặp đôi Long Viêm do bạn Kaori Yume vẽ 🙂

P/S: cám ơn cả hai nhiều lắm, và fynnz rất thích mấy bức tranh vẽ này.

40 responses to “Tranh Minh Họa Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu, Nhất Túy Hứa Phong Lưu (Cont)

  1. kixxxilip 02/09/2013 at 5:12 pm

    chậc chắc muội ráng vẽ đẹp hơn gửi tặng tỉ 2 cặp quá nhưng chỉ là tranh màu chì thoy không đẹp như hai bạn kia vẽ đâu nha hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: