Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Phiên Ngoại Khuynh Thần (12) [Hoàn]


.::Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết-Đệ Thập Nhị Chương::.

Link download file hình: Phiên Ngoại 12

170 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Phiên Ngoại Khuynh Thần (12) [Hoàn]

 1. thonauiucarot 31/05/2014 at 11:31 am

  thanks, tự dưng thấy thèm mì trường thọ giống hai anh. cũng không dám mong Tiêu Tiêu nấu cho, có cái ăn là được

 2. Quạt gió 28/03/2016 at 12:30 am

  anh thần từ đầu đến cuối vẫn chấp nhất nụ cười của tiêu ca, thặc là đáng êu >o< 😻

 3. Quạt gió 28/03/2016 at 12:43 am

  Thần ca từ đầu đến cuố vẫn chấp nhất với nụ cười của chín, thặc là đáng êu >o<

 4. Quạt gió 28/03/2016 at 12:44 am

  Thần ca từ đầu đến cuối vẫn chấp nhất với nụ cười của anh chín, thặc là đán êu >v<

 5. Quạt gió 28/03/2016 at 12:46 am

  Thanks b vì đx dịch ^^

 6. Quạt gió 28/03/2016 at 12:53 am

  Thần ca từ đầu đến cuối vẫn vẫn chấp nhất với nụ cười của anh chín, thặc là đáng êu quá đi >v<

 7. quaygio 28/03/2016 at 1:05 am

  Thần ca từ đầu đến cuối vẫn chấp nhất với nụ cười của anh chín, thặc là đáng êu quớ đi >v<
  Thanks b đã dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggers like this: