Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Hình Sticker (Chibi)


Tình hình là nàng Nga130 vừa ném cho ta cái hình sticker của Long -Viêm, ta cũng thấy yêu quá đi mất, vội vàng up lên cho các nàng chiêm ngưỡng ^o^.

Mấy cái chibi yêu yêu ghê. Con mắt + cái miệng trong chibi của bé Viêm bị gian gian. Có mỗi cái tấm chibi ở giữa là bé Viêm mơ màng  =)) =)). Còn con rồng thì có 1 tấm rất gian nha……Ôi ta bị nhớ Long ViêmP/S: Nga ới ơi, còn cái nào nữa không nàng? Nàng xem ở đâu vậy, ta bị thích ấy.

 

Còn đây là tấm hình bìa tập sách xuất bản của Nhất Túy…o_o….ta cũng muốn có 1 cuốn làm kỷ niệm mặc dù chẳng đọc được chữ nào =.=

 


41 responses to “Nhất Túy Hứa Phong Lưu – Hình Sticker (Chibi)

  1. boiphung87 10/10/2013 at 10:59 pm

    Các nàg cho ta hỏi là tên của bạn thú cưng mà bạn thụ trong truyện này nuôi là jì vậy các nàg??? Ta hỏi các nàg đừg ném đá ta nhé…huhu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: